Sergeant Albert

Sergeant Albert

13/08/1950 - 11/10/2021

Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
herinner mij in mooie jaren,
toen ik nog alles kon.
Download rouwbrief