Roels Geert

Roels Geert

09/01/1930 - 17/11/2021

Veraf of nabij zijn jullie een steun geweest
met elk zijn eigen attenties, waarvoor dank.
Download rouwbrief