De Saedeleire Geert

De Saedeleire Geert

28/01/1971 - 04/05/2022

Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven, je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Download rouwbrief