Emotioneel

Het idee dat sterven onlosmakelijk verbonden is met leven, blijft voor iedereen moeilijk. Dit deel van het leven is dan ook in vele families onbesproken en komt meestal maar ter sprake nadat er slecht nieuws is in verband met de gezondheid.

Door net datgene te bespreken kan dit een grote gemoedsrust betekenen.

Financieel

De kosten die gekoppeld gaan aan een uitvaart zijn heel specifiek en persoonlijk. Alles is afhankelijk van de manier waarop er afscheid wordt genomen.

Bij elke voorafregeling maken wij dan ook een kostenraming op, waarna er beslist kan worden om dit zelf opzij te zetten of om te werken met een uitvaartverzekering.

Bereken hier uw premie of kom gerust langs.

Praktisch

Tijdens een persoonlijk gesprek nemen wij graag even de tijd om de praktische kant even te verduidelijken.

Alle mogelijkheden worden overlopen en uw wensen worden neergeschreven. Een gewone begrafenis, een crematie, een burgerlijke of godsdienstige plechtigheid, muziekkeuze, bloemen, rouwdrukwerk, uw laatste rustplaats …

Uw persoonlijk dossier kan zo uitgebreid en gedetailleerd zijn zoals u zelf wenst. Hieraan gekoppeld maken wij voor u een kostraming.

Download onze PDF-template