Lippens Camille

Lippens Camille

01/05/1932 - 07/05/2022

Bedroefd maar dankbaar voor de prachtige jaren
die we samen mochten doorbrengen,
berichten wij u het overlijden van Camille Lippens.
Download rouwbrief