Spruyt Hilde Francine

Spruyt Hilde Francine

11/03/1937 - 09/03/2023

“Voor zij die willen, is er niets onmogelijk.”


Bloemen noch kransen, bij voorkeur een gift aan Beautiful After Breast Cancer Stichting
op het rekeningnummer BE50 7350 3764 8718
met vermelding: Ter nagedachtenis van Hilde Francine Spruyt
Download rouwbrief