Hautekeete Hubert

Hautekeete Hubert

27/11/1931 - 06/06/2024

Met verdriet, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid
die wij van hem mochten ontvangen,
hebben wij afscheid genomen van Hubert.
Download rouwbrief