Uytterhaegen Alfred | Rouwbetuigingen | De Zandkorrel
Uytterhaegen Alfred

Uytterhaegen Alfred

24/12/1931 - 26/01/2021

Als het lichaam niet meer wil,
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn,
dat God het komt bevrijden.
Download rouwbrief