Van De Sype Simonne | Rouwbetuigingen | De Zandkorrel
Van De Sype Simonne

Van De Sype Simonne

24/06/1927 - 16/02/2021

Zover wij konden zijn we met jou meegegaan
tot het einde toe hebben wij je bijgestaan.
Je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.
Wij zijn blij zo iemand als moeder en oma en mémé
in ons midden te hebben gehad.
Download rouwbrief