Vermeulen Margeriet | Rouwbetuigingen | De Zandkorrel
Vermeulen Margeriet

Vermeulen Margeriet

04/05/1920 - 29/04/2021

Je bent van ons heengegaan zoals je steeds hebt geleefd,
rustig, moedig, bekommerd om ons allen.

Download rouwbrief