Van der Beken René | Rouwbetuigingen | De Zandkorrel
Van der Beken René

Van der Beken René

02/04/1942 - 18/07/2021

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee
Download rouwbrief