Saey Geertrui

Saey Geertrui

27/11/1943 - 23/11/2021

Zwijgzaam, stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam, moegestreden, bij ons thuis, uit ons midden weggegleden
en na een dappere maar ongelijke strijd uit je lijden nu bevrijd.
Download rouwbrief